-->
TOPPERS CLASS X
Year 2020-2021

 • MIHEECA JINDAL
  99.00%

 • MAHIMA CHAUHAN
  98.60%

 • KOMAL SAINI
  98.60%

 • VANSHIKA SAGAR
  99.00%

 • SHUBH GANGWAR
  97.80%

 • KRITIKA RATHI
  96.60%

 • SAMIYA KHANAM
  96.60%

 • RISHI SINGH
  96.20%

 • SUREKHA SEHGAL
  96.00%

 • UTTAM SINGH
  96.00%

 • ARYAN JOHARI
  96.00%
Year 2019-2020

 • VANSHIKA GARG
  97.80%

 • MAHI AGARWAL
  96.00%

 • MAYANK
  95.80%
Year 2018-2019

 • NAINA PANDEY
  96.80%

 • SNEHA UPPAL
  96.80%

 • JASMINE KAUR
  96.20%

 • SHREYA GUPTA
  95.40%

 • DIWAS SAGTA
  95.60%

 • PRANJAL BARTHWAL
  95.00%

 • PRAKRITI AGARWAL
  94.00%

 • SUKHWANT KAUR
  94.60%